A mindennapos testedzés lehetőségei

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja :
A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 
• tanórai keretben, 
• délutáni sportkörök formájában; 
• délutáni egyéb mozgásos tevékenységet igénylő diákkörök (pl. tánckör) formájában; 
• a tanuló kérheti intézményen kívüli rendszeres, igazolt sporttevékenységének vagy 
egyéb mozgásos tevékenységének beszámítását. 
 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.

 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük:

 • minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban;
 • minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése;
 • minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna,
 • a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;
 • a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-programban;
 • a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében);

a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. A mindennapi sportmozgást iskoláinkban a testnevelési órát nem tartalmazó napokon szervezett számos sportfoglalkozás felkínálásával biztosítjuk, azzal a megkötéssel, hogy valamennyi tanulónak a pedagógiai programban megfogalmazott elvek szerint részt kell vennie valamelyiken. Az iskola minden tanulója tagja az Iskolai Sportkörnek, melynek keretében változatos sportfoglalkozások közül választhatnak.

Tanulóink az alábbi lehetőségek közül választhatnak

 •         - Úszás (heti 1*90 perc) Varga Ferenc
 •         - Lövészet (heti 2*90 perc) Holub István
 •         - Önvédelem (heti 2*90perc) Mészáros Endre
 •         - Foci (heti 1*90 perc) Bényi István
 •         - Tömegsport (heti 4*90 perc) Gyetvai Antal
 •         - Kondi termi felügyelet (heti 4*90perc) Holub István, Mészáros Endre
 •         - Kerékpározás Gyetvai Antal, igény szerint
 •         - Ping-pong Gyetvai Antal, igény szerint

 

Emellett délutáni foglalkozás keretében a következő előkészítő illetve szabadidős elfoglaltságok szerepelnek kínálatunkban:

 

Érettségi előkészítő szakkör:

- történelem

- informatika

- magyar nyelv- és irodalom

- emelt szinten mezőgazdasági ismeretek

Nyelvvizsga előkészítő német és angol nyelvből

Tánc

Környezetvédelmi szakkör

Számítógéptermek délutáni nyitva tartása

Versenyekre felkészítő foglalkozások