Üdvözöljük!

Kérjük, vessen egy pillantást erre!

Tisztelt Felvételizők!

Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak a túljelentkezés miatt felvételi elbeszélgetést
tartunk, melynek célja az ismerkedés.

A részletekről itt olvashat

x

Köszöntő

Főigazgatói visszatekintés

 Iskolánk 1933-ban létesült, mint Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola, aranykalászos gazda ifjak képzése céljából, és a háborús éveket leszámítva mindig mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozott, és Bács-Kiskun megyében, illetve szűkebb régiónkban Jánoshalmán és vonzáskörzetében azóta is a mezőgazdasági szakképzés hagyományos központjának számít. Képzési profilunk kialakításában alapvető volt, hogy intézményünk iskolarendszerű- és iskola rendszeren kívüli képzésében a mezőgazdasági jelleg a meghatározó, immár 80. éve. Így a tárgyi és személyi feltételek alapvetően biztosítottak a képzések ellátásához. Számunkra fontos, hogy ténylegesen olyan képzéseket indítsuk el, amelyeket a felhasználó oldal igényel és megfelelnek a munkaerő piaci elvárásoknak. Lehetőségeink adottak a beiskolázott szakmák megfelelő színvonalú képzésének megvalósításához.

A gyakorlati oktatáshoz saját tanüzemmel rendelkezünk, ahol 16 tanműhelyben (lakatos, munkagép, hegesztő, szerviz, jármű-villamos, hidraulika stb.) valósítjuk meg a foglalkozásokat, továbbá olyan traktor és munkagépparkkal rendelkezünk, melyekkel a gépbeállítási-, gépüzemeltetési feladatokat tudjuk megtanítani tanulóinknak.

Tangazdaságot hoztunk létre a farmergazdálkodás bemutatására illetve  gyakorlóhely biztosítása céljából ( állattartótelep tanistállókkal, kertészettel; 170 ha szántóterülettel), ahol a tanulóink a termelési folyamatokban részt vesznek.

A termelési technológiák és eszközök fejlődése szükségessé teszik a gyakorlati oktatás technikai hátterének folyamatos fejlesztését is. 2004-ben hazánk is belépett az Európai Unió teljes jogú tagjainak sorába, és meg kell felelnünk az uniós követelményeknek a képzés tekintetében is. Ehhez továbbra is szükséges a kor színvonalának megfelelő eszközök, gépek beszerzése, a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztése.A termelésben résztvevő cégek, termelő üzemek és gazdálkodók nagyon fontos partnereink voltak, mert volt olyan időszak, amikor csak az általuk átadott szakképzési hozzájárulás biztosított lehetőséget a fejlesztésekre. Az elmúlt évtizedben ez kiegészült azokkal a pályázati forrásokkal, amelyeket igyekeztünk kihasználni. Kiemelt szerepe volt a Munkaerőpiaci Alap decentralizált részére benyújtott, valamint a megyei és uniós pályázatoknak is.

Próbáltunk az országhatáron kívül is építeni a kapcsolatainkat elsősorban azért, hogy diákjaink tapasztalatszerzését segítsük. Az ausztriai Grabnerhofban több mint 20 éves, a szerbiai bácskatopolyai iskolával hét éves, a lengyelországi Nawojowa mezőgazdasági iskolájával két éves kapcsolattal rendelkezünk, amelyet igyekszünk tartalommal is megtölteni.

Nagyon jelentős változás volt az iskola életében, hogy 2008-ban a megalakuló Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ székhelyintézménye lettünk.

Az iskola munkáját sikeresnek értékelem. Tanulóink kiváló eredményeket érnek el az országos szakmai versenyeken és képesek az elsajátított ismereteket a napi munkájuk során is kamatoztatni.A gazdálkodásunk eredményes, annak ellenére, hogy oktatási intézmény vagyunk, fel tudjuk venni a versenyt a termelő üzemekkel is. A tejtermelés területén a legjobbak között vagyunk már több mint tíz éve.  Továbbra is feladatunknak tekintjük, hogy mintát adjunk a gazdálkodóknak és olyan oktatási körülményeket biztosítsunk ahol használható gyakorlati tudást és tapasztalatot szerezhetnek diákjaink és hallgatóink. Informatikai képzésünk feltételei a kor igényeinek megfelelőek, és minden tanuló számára

Az intézetben folyó gyakorlati oktató-nevelő munkánkat több elismeréssel is jutalmazták:

- Entz Ferenc Emlékérem

- Nagyváthy János Díj

- kétszeres Bronzkoszorús Tangazdaság cím

- Aranykoszorús Tangazdaság cím

- Bemutató Üzem 2003 cím

Harminc évvel ezelőtt egy hat osztályos kb. 150 tanulóval működő iskolába érkeztem. Ma ez az intézmény tizenhét osztállyal kb. 400 tanulóval indította a tanévet. A fejlődésünk folyamatos annak ellenére, hogy országosan csökken a beiskolázható tanulók száma.

Büszke vagyok erre a közösségre, minden tagjára, mert hittel, hivatástudattal, felelősséggel végzi a napi munkáját és ezzel részesévé vált minden sikernek, amit az iskola elért, mert munkájával hozzájárult ahhoz.  Tisztelettel gondolok azokra a kollégáimra, akik segítettek abban minket, hogy egy országosan is elismert jó hírű intézményt építhessünk tovább. Sokan közülük nincsenek már közöttünk, sokan a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Az ő tevékenységük az a szilárd alap, amelyre ma bátran építkezhetünk. Hálát adok a sorsnak, hogy olyan elődök nyomdokában vezethetem ezt az iskolát – annak első jánoshalmi születésű igazgatójaként - akiknek fontos volt ez az intézmény és nagyon sokat tettek érte.

A fejlődés nem állhat meg! A szakképzés olyan mélyreható változáson megy át, amire régóta nem volt példa. A hároméves szakképzés bevezetésével és a technikus képzés átalakításával a tanulók gyakorlati képzése ismét előtérbe kerül. Helyes volt tehát az irány, amit mindig is követtünk, hiszen nálunk a gyakorlati képzés feltételeinek javítása volt mindig a legfontosabb cél és feladat a hasznosítható tudás elsajátíttatása érdekében. Nem volt hiába való, hogy az előrehozott szakképzés bevezetésével már korábban elindultunk ebbe az irányba. Ez az iskola mindig a munkára nevelt, a vidéki életformát gyakoroltattuk és igyekeztünk megszerettetni a nálunk végzettekkel. Ezt a célt kell kitűznünk az elkövetkező években is.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a képzési szerkezetünk ma is megfelelő, az OKJ szűkítése sem okozott alapvető változást. Az elért eredményeink igazolják, hogy a választott területeken kiválóan tudunk teljesíteni. Úgy érezzük, hogy a törvényi változások segíteni fogják a munkánkat mind az ifjúsági mind a felnőttképzés területén.

Terveink közül kiemelném az iskolaépület teljes energetikai felújítását, valamint a tantermek és a tanműhelyek számának növelését. Továbbra is fontos feladat a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztés, hogy diákjaink a legmodernebb ismeretek birtokában léphessenek a munkaerőpiacra.

Kérem munkatársaimat és a mezőgazdálkodáshoz kötődő vállalkozásokat, hogy továbbra is támogassák céljaink megvalósítását, a vidéki gazdálkodás életben tartását.

Jánoshalma, 2013. augusztus 18.                                                                 

Taskovics Péter

főigazgató